This course's aim is to

  • present the most important information about the Collegium Civitas library;
  • communicate the most important rules and regulations of the library;
  • characterize the resources of the library - including e-resources and research/scholar databases;
  • teach students how to use library online catalog;
  • make students able to find scanned readings and materials available on Collegium Civitas server.

Author: dr Marcin Gajek

In case of technical issues - please contact IT department, email: it@civitas.edu.pl.

In case of questions concerning library resources and didactic materials - please contact the Library, email: biblioteka@civitas.edu.pl

The content of the course was created as part of the following project:

"e-College - Modern Development Program" (no. POWR.03.05.00-00-Z021/18) co-financed by the European Union under the European Social Fund.


Szkolenie biblioteczne.

Celem kursu jest:

  • przedstawienie studentom najważniejszych informacji dot. biblioteki i czytelni Collegium Civitas;
  • zapoznanie ich z najważniejszymi zasadami korzystania ze zbiorów biblioteki;
  • zapoznanie studentów z charakterystyką zbiorów własnych biblioteki oraz zasobów elektronicznych, do których dostęp mają studenci Collegium Civitas;
  • zaznajomienie użytkowników ze sposobem korzystania z katalogu on-line biblioteki;
  • zaznajomienie studentów ze sposobem poszukiwania zeskanowanych materiałów do zajęć umieszczonych na serwerze Uczelni.

W przypadku pytań technicznych prosimy o kontakt z działem IT, email: it@civitas.edu.pl

Kontent merytoryczny kursu został opracowany w ramach projektu:

„e-Uczelnia – Nowoczesny Program Rozwoju" (nr POWR.03.05.00-00-Z021/18) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.